درگاه پرداخت اینترنتی شرکت متاوست

اطلاعات بانکی مدیران شرکت مدیریت تجارت الکترونیک و سرمایه تدبیر (متاوست)

بانک ملت به نام میثم محمدی:

  • شماره کارت: 6104338663475248
  • شماره شبا: 540120020000005957019842

بانک رسالت به نام میثم محمدی:

  • شماره کارت: 5041721208070103
  • شماره شبا: 330700001000118419295001

بانک ملت به نام محمود طیبی:

  • شماره حساب: 6104337734254046
  • شماره شبا: 880120020000004196223238

بانک ملی به نام محمود طیبی:

  • شماره کارت: 603799743350154
  • شماره شبا: 280170000000200774913000

لطفاً پس از هرگونه واریز وجه به حساب‌های بالا، به ما اطلاع دهید.